Kinderpsychiatrische praktijk voor het jonge kind

WAT

De praktijk richt zich uitsluitend op jonge kinderen van 0 tem 5 jaar en hun context.

 

Aanmeldingsredenen kunnen heel divers zijn en betreffen zowel zorgen omtrent het ruime ontwikkelingsverloop van het jonge kind als omtrent de relatie met de context.

 

Het aanbod bestaat uit:

- Gezinstherapeutische begeleiding/behandeling

- Kinderpsychiatrische begeleiding/behandeling, psychoeducatie

- Pedagogische ondersteuning

- Kinderpsychiatrische diagnostiek op indicatie en enkel na overleg met de verwijzer

 

WIE

Dr. Kristien Ulens is kinder- en jeugdpsychiater en bekwaamt zich verder in gezinstherapie.

 

WAAR

Pietelbeekstraat 200 te 3500 Hasselt

Aanmelding gebeurt enkel via email: info@praktijk-huisk.be